betonne-jeugd-zwart

armoede

Opgroeien in armoede legt een zware last op de levensomstandigheden van kinderen en jongeren. Dit gaat niet enkel om het ontbreken van voldoende middelen voor basisbehoeften, zoals gezond voedsel en kwalitatieve huisvesting. Het heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende levensdomeinen, waaronder gezondheid, huisvesting, onderwijs, werk en sociale relaties. Het is een bepalende factor die kansen op een betere toekomst tegenhoudt.


Opgroeien in armoede gaat verder dan een gebrek aan financiële middelen; het raakt
de kern van het welzijn en de kansen van onze jongeren. Het creëert een realiteit
waarin elke stap vooruit een strijd is, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak.


Ook sociale relaties worden beïnvloed door armoede. Het gevoel van sociale uitsluiting kan leiden tot isolement en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Het legt druk op familiebanden en kan leiden tot spanningen binnen gezinnen.  


Kortom, de gevolgen van armoede strekken zich uit over alle aspecten van het leven. Het aanpakken van armoede vereist een holistische benadering gericht op het verbeteren van kansen op alle levensdomeinen. Hierin ligt een zware verantwoordelijkheid bij maatschappelijke instellingen en beleidsmakers.


Betonne Jeugd streeft naar duurzame verandering in onze samenleving, zodat
bestaande uitsluitingsmechanismen die armoede in stand houden worden
weggewerkt.