betonne-jeugd-zwart

betonne jeugd werking

Betonne Jeugd is een werking voor jongeren in armoede van 0 tot 30 jaar, jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. We verenigen en emanciperen hen vanuit een vrijetijdswerking. We bieden een veilige thuisbasis aan, een warm nest waar ze kunnen langskomen om te chillen, voetballen, samen te koken, jong te zijn.

Jongeren vinden een luisterend oor bij elkaar, maar er staan ook altijd jeugdwerkers voor hen klaar. Betonne Jeugd vertrekt niet vanuit hulpverlening, maar vanuit de leefwereld en vrije tijd van de jongeren. Want op de eerste plaats moet een jongere vooral jong kunnen zijn.

Hulpverlening op maat is mogelijk, maar zeker niet het doel van de werking. Een
noodhulpvraag behandelen we enkel op initiatief en met toestemming van de jongere. Wel vervullen we een brugfunctie tussen jongere en het bestaande hulpverleningsaanbod.

Signalen en noden staan centraal.

Samen met de jongeren werken we aan maatschappelijke structuren om een meer rechtvaardige wereld te creëren. Dit past binnen de methodieken van een WMKJ (werking
maatschappelijk kwetsbare jongeren) en de zes criteria van het Netwerk tegen Armoede. Sinds 2017 focust Betonne Jeugd zich ook op de problematiek van dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren.

‘Vereniging waar armen het woord nemen’

Betonne Jeugd is een ‘Vereniging waar armen het woord nemen’. We vertrekken steeds vanuit de noden van onze doelgroep. Wanneer signalen vaak terugkomen (over werk, onderwijs, wonen, vrije tijd, gezondheid, …) richten we een themagroep op. Samen met de jongeren gaan we dieper in op het thema en de signalen. We wisselen uit, verdiepen en bedenken mogelijke oplossingen. De bevindingen kunnen resulteren in een studiedag, beleidsaanbevelingen, sociale acties …

Armoedebestrijding

Het is cruciaal dat we deze noden bekendmaken bij het grote publiek en op de agenda zetten van beleidsmakers. Op deze manier wil Betonne Jeugd structureel bijdragen aan armoedebestrijding. Een themagroep kan uitmonden in een concreet project dat dieper ingaat op de problematiek. Zo voerden we participatieprojecten uit rond thema’s als sport, cultuur en werk. We werken bovendien al verschillende jaren rond het thema dak- en thuisloosheid. Tijdens vormingen, congressen, overlegmomenten … geven we de jongeren de kans zelf hun verhaal te vertellen.
Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag staat onze deur open voor tieners en jongeren. Iedereen is vrijblijvend welkom!

Geschiedenis

Betonne Jeugd werd in 2003 opgericht vanuit buurthuis Brederode. Eerst vrijwillig en zonder eigen locatie, later met een oude lijnbus als clublokaal, sinds september 2012 met een vaste plek naast de hangar van coStA, Sint-Andriesplaats.

meer over betonne jeugd

team betonne jeugd

Ward De Blick

ward@betonnejeugd.org

Kristof

Kristof Daems​

Coördinator

kristof@betonnejeugd.org 0484 11 34 79

Sarah Lampen​

sarah@betonnejeugd.org

Marco

Marco Van Looy​

marco@betonnejeugd.org

Arne Van Gils

arne@betonnejeugd.org

“Een wereld zonder armoede en uitsluiting”

Betonne Jeugd werkt aan de maatschappelijke emancipatie en aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede.
De manier waarop we onze maatschappij uitgebouwd hebben, brengt armoede met zich mee. Het zit geïnstitutionaliseerd in al onze diensten en maatschappelijke instellingen.
Alleen door fundamentele wijzigingen in onze maatschappij kunnen we armoede voorgoed verbannen.

Armoede staat in de eerste plaats gelijk aan structurele en sociale uitsluiting, waardoor je rechten niet gegarandeerd zijn. Bij armoedebestrijding staat het principe centraal dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft op dezelfde grondrechten.
Armoede is een onrecht en een structureel maatschappelijk probleem. 

De hele samenleving draagt verantwoordelijkheid er tegen te strijden. Het vraagt een integrale en structureleaanpak. Hiervoor zijn politieke keuzes en politieke wil nodig.

 

onze methodieken om armoede te bestrijden

Presentie

Empowerment

Thuisbasis

Jongeren helpen jongeren

Structureel werk

Sta-an

Betonne Jeugd maakt samen met 4 andere armoedeverenigingen deel uit van het lokale netwerk Samen Tegen Armoede Antwerps Netwerk (STA-AN). Samen onderschrijven we de visietekst die het Netwerk tegen Armoede, samen met de verenigingen waar armen het woord nemen, opstelde. Onze visie neemt de zes criteria, zoals vermeld in het armoededecreet van 21 maart 2003, als uitgangspunt. Die zes criteria gelden ook als maatstaf om erkend te worden door de Vlaamse overheid (armoededecreet van 21 maart
2003).

de 6 criteria

De verenigingen waar armen het woord nemen uit het netwerk STA-AN werken volgens de 6 criteria, die vanuit de verenigingen en de mensen in armoede tot stand gekomen zijn. Die 6 criteria gelden ook als maatstaf om erkend te worden door de Vlaamse overheid (armoededecreet van 21 maart 2003).

Armen verenigen zich

Armen het woord geven

Werken aan maatschappelijke emancipatie

Werken aan maatschappelijke structuren

Dialoog en vorming

Armen blijven zoeken