betonne-jeugd-zwart

dakuzie

DAKUZIE is een netwerk rond dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren.
In 2021 bundelden Betonne Jeugd en Caritas Vlaanderen voor het eerst de krachten om eencommunity op te starten rond deze schrijnende problematiek. Het klassieke beeld van daklozen als oudere mannen op straat, op de schop. Het gaat evenzeer over jongeren die uit de jeugdhulp stromen, jongeren met een precair verblijfsrecht, jongeren die uit huis zijn gezet, jongeren die op de zetel slapen bij vrienden…

Vanuit de rotsvaste overtuiging dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een
menswaardige woning, brengt het netwerk organisaties, academici en experts rond dak- enthuisloosheid bij kinderen en jongeren samen. Met de inbreng van deze actoren maken we dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren zichtbaar.

 

We dragen bij aan het verzamelen en delen van ervaring, kennis en goede praktijken onder onze leden. We ontwikkelen en versterken een gedragen visie binnen en buiten het eigen netwerk. Vanuit het netwerk sensibiliseren we zowel politieke spelers als het brede publiek met analyses, onderzoek, getuigenissen en verhalen. Zo dringen we actiegericht aan op maatschappelijke veranderprocessen, die zorgen voor een juiste opvang en begeleiding van dak- en thuisloze kinderen en jongeren.

Het netwerk bestaat uit een stuurgroep die vier keer per jaar samenkomt. We sturen daarnaast een driemaandelijkse nieuwsbrief uit per mail aan een ruimer netwerk. Zo willen we een ruimere groep bereiken met een selectie interessante prikkels uit het werkveld, het beleid en/of de onderzoekswereld.

waarom?

Alle kinderen en jongeren hebben recht op een menswaardige woning

wat?

Het netwerk brengt organisaties, academici en experten zo’n 4 keer per jaar samen rond dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren. Met de inbreng van deze actoren maken we dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren zichtbaar.

hoe?

We dragen bij aan het verzamelen en delen van ervaring, kennis en goede praktijken onder onze leden. We ontwikkelen en versterken een gedragen visie binnen en buiten het eigen netwerk. Vanuit het netwerk sensibiliseren we zowel politieke spelers als het brede publiek met analyses, onderzoek, getuigenissen en verhalen. Zo dringen we actiegericht aan op maatschappelijke veranderprocessen, die zorgen voor een juiste opvang en begeleiding van dak- en thuisloze kinderen en jongeren.

NIEUWSBRIEF

Met een driemaandelijkse nieuwsbrief delen we een selectie interessante prikkels uit het werkveld, het beleid en/of de onderzoekswereld met een ruimere groep. Wil je op de hoogte blijven van good practices, getuigenissen, partnerschappen en veel meer rond dak- en thuisloosheid bij jongeren? 

meer info of lid worden?